Skøntegning Illustrationer til power point præsentationer, produkttegninger og lignenede Statiske hjemmesider og visitkort på nettet Videnskabelige og tekniske illustrationer, skematiske tegninger, diagrammer og eksploderede views Efterbearbejdening af billeder, tilvirkning og justering af power point præsentationer, tavler og skilte, grafisk konsultation, o.s.v.
Gennemarbejdede illustrationer til brug i færdigt materiale, såsom på bogforsider, i bøger eller brochurer, eller som "eye-catchers" i Power Point præsentationer, på hjemmesider og lignende. Tegningerne indebærer gerne forudgående skitser, brug af referencemateriale og specielt tegneudstyr, og kan være færdiggjort i blyant, sortstreg eller farvelagt, enten på computer eller med tusch. Kombinationen af computerfarvelægning og håndtegnet streg kan give et interessant spil mellem den levende streg og den meget rene, homogene computerfarvelægning, samtidig med at computerfarvelægningen kan gengive mere teknisk korrekte detaljer – mens tuschfarvelægning er mere levende og giver et akvarelagtigt spil i farvefladerne, der mere naturligt harmonerer med den håndtegnede streg. Udover den nedenstående streg, som er min personlige tegnestil, kan jeg tegne ind i en bred vifte af andre stile. Fulde illustrationer er typisk mere tidskrævende, men behøver ikke at være det, og aftales som regel under en samlet pris.

Tegning med karikatur i anledning af en kammerats 30-års fødselsdag.

Vittig version af Maslow's behovspyramide, farvelagt med tusch.

Vittig tegning til illustration af biokemisk pointe.

Håndtegnede karaktererportrætter til rollespil.

Karakterportræt i henholdsvis ren sort streg og med computerfarvelægning.
Rune Midjord Nielsen    •    Vodroffs Tværgade 5B, 5. sal, dør 187    •    1909 Frederiksberg C    •    CVR.nr: 30 39 36 43    •    info@illugraf.dk
All content © copyright Illugraf.dk. All rights reserved.