Skøntegning Illustrationer til power point præsentationer, produkttegninger og lignenede Statiske hjemmesider og visitkort på nettet Videnskabelige og tekniske illustrationer, skematiske tegninger, diagrammer og eksploderede views Efterbearbejdening af billeder, tilvirkning og justering af power point præsentationer, tavler og skilte, grafisk konsultation, o.s.v.

Mine tre stærkeste sider:

  • Som illustrator – Udover min personlige tegnestil og hurtigstreg, har jeg også let ved at aflæse tegnestile og at tegne ind i en eksisterende streg. Dette har ofte vist sig nyttigt, når den oprindelige illustrator ikke var til rådighed pga. begrænset tid eller endt samarbejde. Dette betyder at I ikke behøver at skifte til en ny streg, hvis I gerne vil supplere eller udvide en eksisterende stil, men at jeg bare kan tegne ind i den streg I allerede benytter.
  • Som grafiker – Jeg har en bred vifte af færdigheder, fra håndtegning og illustration, over til de mange forskellige sider af grafik, til den mere tekniske disciplin videnskabelig illustration (der som regel kræver teknisk forståelse). Dette betyder at jeg som enkeltmand kan varetage opgaver, der indebærer flere forskellige aspekter af grafisk arbejde, som normalt ville kræve forskellige folk – alternativt at jeg kan bringe opgaven fra start til slut, fra idé og koncept til efterbearbejdning, uden at den behøver at sendes rundt mellem forskellige leverandører.
  • Som freelancer – Mange illustratorer har en personlig stil de foretrækker at arbejde i, fordi illustration er deres levevej og et personligt udtryk. Jeg har dog ikke selv dette forhold til at tegne og lave grafik, idet jeg er selvlært og ser mine færdigheder mere som et sideerhverv (ved siden af fysik). Jeg har derfor ingen nykker omkring at arbejde i stile jeg ikke selv har defineret og som jeg ikke har gjort mig i tidligere. Jeg har heller ikke noget mod småopgaver - dels fordi de mindre opgaver giver mere fleksibilitet, dels fordi jeg værdsætter skiftene. Jeg er derudover hurtig, effektiv og har kun én gang i min tid på Kunde & Co måttet gøre mit arbejde om - og det var fordi kunden havde ombestemt sig.

Rune Midjord Nielsen
Vodroffs Tværgade 5B, 5. sal, dør 187
1909 Frederiksberg C
info@illugraf.dk

Jeg har tidligere arbejdet som A.D. assistent og illustrator på reklamefirmaet Kunde & Co, i et lille års tid i 2000-2001, hvilket var arbejde jeg synes var sjovt og nød, men jeg valgte at stoppe, for at forfølge en løbebane indenfor naturvidenskab. I 2006 arbejdede jeg så igen, i et halvt år, som kommunikationsmedarbejder på kommunikationskontoret på Niels Bohr Institutet (officiel stavemåde, med ét t, af historiske årsager) – og umiddelbart efter, i lige over et år i 2006-2008, arbejdede jeg i en A.D. assistentlignende stilling for Virtuel Galathea 3, et e-learning projekt under Undervisningsministeriet og en række af Danmarks førende forskningsinstitutioner. Sideløbende med dette, siden min tid på Kunde & Co, har jeg udført freelanceopgaver, og har i 2007 startet Illugraf, for mere målrettet at bedrive freelancearbejde.

Jeg er selvlært og har tegnet siden barnsben. Som teenager var jeg meget inspireret af Bill Watterson's "Calvin and Hobbes" (på dansk "Steen og Stoffer"), og senere, da jeg var i begyndelsen af tyverne, blev jeg særligt interesseret i amerikansk avistegning, specielt Jim Borgman – hvor det senere har det vist sig, at de to er uddannet på samme tidspunkt fra samme skole, Kenyon College. Så man må sige at jeg (omend ubevidst) har været konsistent i min interesse for en bestemt streg. Sideløbende har jeg ofte arbejdet med grafik, men specielt fra da jeg arbejdede på Kunde & Co, lærte jeg hele Adobe Creative Suite pakken og har arbejdet professionelt med grafik siden da. Derudover har jeg fra barnsben bygget modeller og malet miniaturer (hvor jeg i øvrigt vandt Den Gyldne Drage de første par år det kørte), så det kreative har altid været en del af mit liv. Endelig er jeg søn af en billedehugger, og er derfor vokset op med de visuelle kunstformer. Det har derfor altid været et valg mellem en naturvidenskabelig eller en kreativ løbebane, hvor naturvidenskab vandt – men jeg bruger i dag, med fornøjelse, mine kreative færdigheder til at supplere mit studie.

Jeg er idag bachelor i fysik (B.Sc.) og læser på kandidatdelen, specielt med henblik på statistisk fysik, på Niels Bohr Institutet, under Københavns Universitet.

Jeg taler i øvrigt flydende engelsk, har arbejdet i udlandet og studerer idag i et internationalt miljø. Jeg kan derfor også lave løbende oversættelser og arbejder ubesværet på både dansk og engelsk.

Send mig en mail!

Mvh. Rune Midjord Nielsen

Rune Midjord Nielsen    •    Vodroffs Tværgade 5B, 5. sal, dør 187    •    1909 Frederiksberg C    •    CVR.nr: 30 39 36 43    •    info@illugraf.dk
All content © copyright Illugraf.dk. All rights reserved.