Skøntegning Illustrationer til power point præsentationer, produkttegninger og lignenede Statiske hjemmesider og visitkort på nettet Videnskabelige og tekniske illustrationer, skematiske tegninger, diagrammer og eksploderede views Efterbearbejdening af billeder, tilvirkning og justering af power point præsentationer, tavler og skilte, grafisk konsultation, o.s.v.
Videnskabelige og tekniske illustrationer kræver ikke blot at man kan tegne og lave grafik, men også at man har øje for detalje, samt at man kan forstå det tekniske grundlag for illustrationen. Videnskabelige og tekniske illustrationer kan både være håndtegnede eller lavet som computergrafik, i sortstreg eller farvelagt, men er en særlig disciplin, fordi de kræver mere forberedelse og faglig forståelse for at udføre illustrationerne korrekt. Der kan også være tale om ombearbejdning eller oversættelse af eksisterende illustrationer. Givet at jeg er bachelor i fysik og læser naturvidenskab på universitetet, besidder jeg dermed både de kreative færdigheder og den faglige baggrund, for at kunne tilvirke korrekte videnskabelige illustrationer, og kan derfor tilbyde dette som en særlig kategori af illustration.

Håndtegnet og computerfarvelagt illustration af tidsvandsgeometrien mellem Jorden og Månen.

Håndtegnet illustration af akserne i et såkaldt Jord-koordinatsystem.

Vektorgrafik genereret via GnuPlot fra tidevandsdata. Efterbearbejdet i Illustrator med farvelægning, valg af skrifttyper, indsættelse af copyrights, samt manuel fremhævelse af særlige tidspunkter i dataen.

Komposit bestående af håndtegnet og computerfarvelagt illustration, med billede af Jorden lagt ind i baggrunden for genkendelighed.

Håndtegnet original på engelsk. Oversat til dansk og håndtegnede danske titler i tilsvarende skrift indsat istedet, samt computerfarvelagt for klarhed.

Illustration af det Indiske Oceans udbredelse. Screendump fra Google Earth, der er efterbearbejdet med fremhævelse af det Indiske Ocean og indsættelse af danske titler.
Rune Midjord Nielsen    •    Vodroffs Tværgade 5B, 5. sal, dør 187    •    1909 Frederiksberg C    •    CVR.nr: 30 39 36 43    •    info@illugraf.dk
All content © copyright Illugraf.dk. All rights reserved.